نرخ تخلیه و بارگیری ( THC ) در بنادر جنوبی کشور ( برحسب دلار )

سایز کانتینرواردات ، مرجوعی از واردات و ترانزیت داخلیصادرات و مرجوعی از صادراتترانزیت خارجیکانتینر خالی ورودی - خروجی
20 فوت 177 133 129 97
40 فوت 266 200 161 133